สายไฟ THW

เป็นสายเคเบิ้ลเดินในอาคาร ร้อยท่อ เป็นสายกลมทองแดง แกนเดี่ยว หุ้มฉนวน PVC แรงดัน 450/750V 70℃ มีขนาดตั้งแต่ 1 – 500mm2 เป็นสายที่นำมาใช้เดินในอาคาร บ้าน และสามารถนำมาทำเป็นสายกราวด์ได้

ขอใบเสนอราคา

Visitors: 132,894