เครื่องทำลมเย็น Evaporative Air Cooler

เครื่องทำลมเย็น เป็นทางเลือกใหม่ของเทคโนโลยีแบบประหยัดพลังงาน โดยใช้หลักการ Evaporation ในการระเหยของน้ำ เป็นตัวรับความร้อนจากอากาศทำให้ลมที่ได้มีอุณหภูมิลดต่ำลง และปราศจากละอองน้ำ ไม่ต้องใช้คอมเพรสเซอร์หรือสารทำความเย็นจึงช่วยประหยัดไฟ 

ลมเย็นที่ได้จะส่งผ่านทางท่อส่งลมไปสู่พื้นที่ที่ต้องการ สามารถนำมาช่วยระบายความร้อนในพื้นที่ที่มีอากาศร้อนอบอ้าว อันเกิดจากการแผ่ความร้อนของเครื่องจักร เหมาะกับการติดตั้งในอาคารแบบเปิด อาคารแบบปิดและอาคารแบบกึ่งเปิดกึ่งปิด

Application
- ใช้เพิ่มความชื้นในอากาศ สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ
- ใช้ในร้านอินเตอร์เน็ต
- ใช้ในห้างสรรพสินค้าหรือซุปเปอร์มาร์เก็ต 
- ใช้ในห้องควบคุมสื่อสารและสถานีต่างๆ
- ใช้ในงานจ่ายลมเย็นไปจุดต่างๆของสายงานผลิต
- ใช้ในโรงเพาะชำพืชพันธุ์ทางการเกษตร
- ใช้ในระบบส่งจ่ายอากาศบริสุทธิ์
- ใช้ในระบบทำความเย็น
- ใช้ในห้องครัวขนาดใหญ่ เช่น ในโรงแรม ภัตตาคาร
- ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร สำหรับโรงงานผลิตอาหาร 

ข้อดีข้อแตกต่างของ Evaporative Air Cooler
1. ประหยัดพลังงานได้มากถึง 1,250% ต่อปี ในขนาดความสามาถทำความเย็นเท่ากัน
2. ประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานไฟฟ้าเพียง 10% เมื่อเปรียบเทียบกับการทำความเย็นระบบประบอากาศทั่วไป
3. 


แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 121,104