บริการรับติดตั้งระบบไฟฟ้า

รับติดตั้งระบบไฟฟ้า 
  • ติดตั้งตู้ Consumer Units, Load Center
  • ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในและภายนอก
  • ติดตั้งระบบปลั๊กเต้ารับแบบติดผนังและฝังพื้น
  • ติดตั้งตู่ MDB
  • เดินสายไฟจากหม้อแปลง พาดเสาหรือฝังดินไปยังตู้ MDB
 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 204,071