เกี่ยวกับเรา

ร้านขายส่งสายไฟฟ้า บริษัท แอคทีโว เทคโนโลยี (2556) จำกัด

บริษัท แอคทีโว เทคโนโลยี จำกัด: ก้าวสู่ทศวรรษแห่งความมุ่งมั่นและการเติบโต

ก่อตั้งด้วยวิสัยทัศน์อันแน่วแน่ บริษัท แอคทีโว เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2550 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท เริ่มต้นเส้นทางจากตัวแทนจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีสินค้าหลักคือ “สายไฟอุตสาหกรรม" (Factory Cable) และ "กระดูกงูร้อยสายไฟ" (Cable Chain) สินค้าหลักที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

การเดินทางบนเส้นทางแห่งความสำเร็จ:

ตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี แอคทีโว เทคโนโลยี ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาและขยายขอบเขตธุรกิจ มุ่งมั่นสรรหาสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ดังนี้

 • ปี 2554: บริษัทได้จัดจำหน่ายท่อร้อยสายไฟพลาสติกและท่อกันน้ำแบบตัวหนอน(Flexible Conduit) ภายใต้แบรนด์ Icon Flexible เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่ต้องการเพิ่มความปลอดภัยแก่สายไฟที่ ใช้ในเครื่องจักร
 • ปี 2555: ก้าวสำคัญสู่การเป็นตัวแทนจำหน่ายสายไฟแบรนด์ Concab จากประเทศเยอรมันเพียงผู้เดียวในทวีปเอเชีย
 • ปี 2556: ปรับเปลี่ยนและย้ายที่อยู่เพื่อรองรับการเติบโตของลูกค้าที่มีจำนวนมากขึ้น พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น "บริษัท แอคทีโว เทคโนโลยี (2556) จำกัด" ตั้งอยู่ เลขที่ 99/1 ม.13 ถ.ราชพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
  : บริษัทได้เป็นตัวแทนจัดจำหน่าย Assist motor ภายใต้แบรนด์ Watanabe จากประเทศญี่ปุ่น
 • ปี 2558: บริษัทมีการปรับเปลี่ยนและ ย้ายที่อยู่เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่มีจำนวนมากขึ้น จึงได้เปลี่ยนที่ตั้ง เลขที่ 147/30 หมู่ที่ 12 แขวงบางพลีใหญ่ เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
  : บริษัทได้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสายนำสัญญาณ ภายใต้แบรนด์ Leoni จากประเทศเยอรมัน
 • ปี 2560: บริษัทมีการย้ายที่อยู่เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่มีจำนวนมากขึ้น จึงได้เปลี่ยนที่ตั้ง เลขที่ 147/2 ห้อง A หมู่ที่ 12 แขวงบางพลีใหญ่ เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
 • ปี 2565: บริษัทมีการย้ายที่อยู่เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่มีจำนวนมากขึ้น จึงได้เปลี่ยนที่ตั้ง เลขที่ 112/2 Areeya Brigg บางนา-วงแหวนฯ หมู่ที่ 7 แขวงบางพลีใหญ่ เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540


มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำ:

ปัจจุบัน บริษัท แอคทีโว เทคโนโลยี (2556) จำกัด ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ดังนี้

 • วิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์กร: โซลูชั่นครบวงจร สินค้ามาตรฐานสากล บริการเหนือระดับ
 • เป้าหมาย (Goal) ขององค์กร:
  - ผู้นำเบอร์หนึ่งด้านการจัดหาชิ้นส่วนอุตสาหกรรมในประเทศไทย
  - ขับเคลื่อนอนาคต Automation Machine Industry ด้วยศักยภาพเหนือชั้น
  - ยกระดับสู่บริษัทมาตรฐานสากล มุ่งเน้นการบริการลูกค้าด้วยความปลอดภัยและความพึงพอใจสูงสุด

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้สั่งสมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้ความสามารถ แอคทีโว เทคโนโลยี (2556) ได้พัฒนาโซลูชันที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับองค์กรต่างๆ การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของบริษัทเป็นผลมาจากการยึดมั่นในคุณภาพการบริการ การนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ และการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ แอคทีโว เทคโนโลยี (2556) มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล พร้อมสร้างคุณค่าและความยั่งยืนให้กับธุรกิจของลูกค้าและสังคมโดยรวม ด้วยวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลและความพร้อมในการรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ เพื่อจะเป็นผู้นำร้านขายส่งสายไฟฟ้า ที่ครบวงจรที่สุดในประเทศไทย

    

Visitors: 214,237