S78 Machine Anti-Vibration Mounts (Highgrade type)แท่นยางสำหรับรองเครื่อง หรือ ลูกยางสำหรับกันสั่นสะเทือน เป็นอุปกรณ์ขาตั้งปรับระดับสำหรับรองฐานเครื่องจักรเพื่อลดการสั่น, การกระแทก และลดเสียงรบกวนที่เกิดจากสั่นสะเทือน ซึ่งจะทำให้ชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องจักร เช่น น็อต , ลูกปืน ฯลฯ เกิดการคลายตัว

ลักษณะของแท่นยางรองเครื่อง

·       ทำจากยางสังเคราะห์ (NBR)
·       ทนต่อน้ำมันและสารเคมี

·       สามารถปรับระดับได้
·       รับน้ำหนักได้สูง

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 211,869