Bellows for Hoisting Platform

Bellow คืออุปกรณ์ที่มีความสำคัญกับเครื่องจักร ไว้ป้องกันเศษฝุ่น เศษโลหะที่อาจจะเข้าไปทำลายระบบ Ball Screw, Bearing, Slide Way เป็นต้น

ซึ่งขนาดของ Bellow สามารถออกแบบผลิตได้ทุกแบบ ทุกขนาด

 

 

ขอใบเสนอราคา

Visitors: 211,869